Inne

Od 1 marca 2015 roku nowe dowody osobiste

14.09.2020

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 16 lutego 2015 roku zamieszczono komunikat, iż z dniem 1 marca 2015 roku zacznie obowiązywać nowy wzór dowodu osobistego, który będzie obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Nowe dowody osobiste zostaną wyposażone w szereg zabezpieczeń, takie jak np. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Zabezpieczenia te mają utrudnić sfałszowanie dowodu osobistego. Na dowodzie znajdą się również informacje o polskim obywatelstwie.

Fotografia, która zostanie wykorzystana w dowodzie osobistym będzie taka sama ja ta, która obowiązuje w paszportach. Natomiast zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Istotną zmianą jest to, że wniosek o nowy dowód osobisty można będzie złożyć w dowolnej gminie (w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku). Dotychczas wniosek taki można było złożyć wyłącznie w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nowy dowód osobisty będzie można odebrać w tym samym urzędzie, w którym został złożony wniosek.

Nowe dowody osobiste nie będą zawierały informacji o kolorze oczu, wzroście, adresie zameldowania. Zniknie również skan podpisu posiadacza dokumentu. Brak informacji o adresie zameldowania sprawi, że zmiana adresu zameldowania nie będzie wymagała zmiany dowodu osobistego. Opisy zawarte na dowodzie osobisty zostaną zawarte w języku angielskim oraz polskim.

Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego nie będzie wiązał się z obowiązkiem wymiany dokumentu na nowy, albowiem dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Dowód osobisty tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

 

Stan przeniesiony z  2015 r. niniejsza informacja w żadnym wypadku nie stanowi i nie może stanowić porady prawnej, ani wiążącej informacji prawnej.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

16 września 2020

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, u...

Czytaj dalej

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Inne

16 września 2020

Plan spłaty

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa upadłościowego kolejnym etapem po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości jest ustalenie planu spłaty wierzycieli, o i...

Czytaj dalej

Plan spłaty

Inne

16 września 2020

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, Umowa ta polega na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzec...

Czytaj dalej

Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

Biuro w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa