Prawo karne

Konfiskata samochodu – nowe przepisy 2024

14.03.2024

Wstęp

­­­W świetle rozwijającego się systemu prawnego, konfiskata auta za alkohol (jazdę pod wpływem alkoholu) staje się coraz bardziej powszechnym środkiem mającym na celu egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz kary za przestępstwo jazdy pod wypływem alkoholu. To nie tylko skonfiskowanie fizycznego mienia, ale także akt o głębokich implikacjach prawnych dla właścicieli pojazdów. Konfiskata auta za jazdę po alkoholu to surowa kara, która ma na celu odstraszanie od jazdy w stanie nietrzeźwym. Niniejszy artykuł przygląda się procedurom, podstawom prawym i skutkom konfiskacji samochodu, rzucając światło na ten aspekt egzekucji prawa, który w wielu przypadkach stanowi ostateczny środek w reakcji na naruszenia prawa drogowego czy poważniejsze przestępstwa kryminalne. W trakcie tej analizy, będziemy zgłębiać zarówno aspekty proceduralne, jak i prawnicze, które kształtują tę kwestię, z nadzieją na zrozumienie kontekstu i znaczenia konfiskaty pojazdu w dzisiejszym społeczeństwie.

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-nowe-przepisy-2024/

Spis treści:
1. Konfiskata auta nietrzeźwego kierowcy- Nowe przepisy
2. Od kiedy obowiązuje nowe przepisy?
3. Kiedy pojazd zostanie odebrany?
4. Konfiskata samochodu w innych krajach
5. Konfiskata auta w Europie
6. Nowe ostrzejsze przepisy w Austrii
7. Kiedy konfiskata pojazdu będzie niemożliwa?
8. Jednoosobowa działalność gospodarcza­­­­
9. Wpływ nowych przepisów na społeczeństwo
10. Konfiskata samochodu – konstytucja
11. PODSUMOWANIE

 

 

Konfiskata auta nietrzeźwego kierowcy- Nowe przepisy

Kiedy można skonfiskować samochód pijanemu kierowcy? 14 marca 2024 r. w życie wchodzą przepisy o konfiskacie samochodu. Rygorystyczna nowelizacja kodeksu karnego, przewiduję konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę. Zmiany w ustawie wprowadzają nowe standardy, z którymi warto się zapoznać.

Od kiedy obowiązuje nowe przepisy?

Aktualna data wejścia w życie zmian to 14 marca 2024 roku.  Zaostrzenie kar dla wsiadających za kółko pod wpływem alkoholu nastąpiło w październiku 2023 roku to jednak nie koniec zmian – w 2024 w życie wchodzi konfiskata pojazdu, czyli najcięższe działa wytoczone w walce z nietrzeźwymi kierującymi.

Kiedy pojazd zostanie odebrany?

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy każdy nietrzeźwy kierowca straci samochód? Odpowiedź jest prosta – nie każdy pijany kierowca straci jednak pojazd – kto musi się liczyć z przepadkiem samochodu i kogo konfiskata nie obejmie?

Według nowelizacji kodeksu karnego (pkt 67 lit. C) przepadek pojazdu obligatoryjnie będzie zasądzony kierowcom, którzy:

  • Będą prowadzić pojazd mając powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi
  • Spowodują wypadek mając we krwi ponad 1 promil alkoholu (lub 0,5 mg/dm3). 
  • Zaostrzony rygor odpowiedzialności przewidziany jest w sytuacji, gdy sprawca dopuści się przestępstwa w warunkach recydywy, gdyż pojazd podlegać będzie konfiskacie bez względu na stopień stanu nietrzeźwości. 
  • Przepadek grozi też kierowcom, którzy uciekli z miejsca wypadku (będą traktowani jak kierowcy prowadzący pod wpływem alkoholu)

 

Pasternak LEGAL specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Siedziba naszej Kancelarii mieści się w Warszawie, Lublinie, Markach, ale prowadzimy postępowania na terytorium całej Polski. Jeżeli potrzebujesz pilnego kontaktu nie wahaj się skontaktować. Wiedz, że w sprawach karnych czas jest kluczowy.

Nie czekaj i podejmij działania już teraz.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Konfiskata samochodu w innych krajach 

Konfiskata samochodu stanowi skomplikowany aspekt prawa, różniący się istotnie między krajami. To drastyczne środki egzekucyjne, które może być stosowane w różnych kontekstach prawnych, od naruszeń przepisów drogowych po powiązane z pojazdem przestępstwa. Każde państwo posiada unikalne przepisy i procedury dotyczące konfiskaty, co sprawia, że zrozumienie tych aspektów staje się kluczowe dla kierowców, podróżujących i przedsiębiorców.

Konfiskata auta w Europie

Poza Polską konfiskata samochodu za jazdę po wpływem alkoholu jest możliwa w 12 krajach europejskich Są to: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Włochy.

Nowe ostrzejsze przepisy w Austrii

Austria w 2024r. wprowadza rewolucyjne zmiany w swoim prawie drogowym, kierowcy w Austrii muszą liczyć się z surowymi karami i wysokimi grzywnami za przekroczenie prędkości.  Nie tylko pijany kierowca może ponieść konsekwencje!  

Austriackie przepisy drogowe stają się jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Od marca 2024 r., Austriackie przepisy przewidują możliwość konfiskaty i sprzedaży samochodu na aukcji. Przepis ten dotyczy przekroczenia prędkości  o 60 km/h na obszarach miejskich  lub o ponad  70 km/h poza obszarami miejskimi.  Jeśli kierowca dopuszcza się recydywy samochód może zostać trwale skonfiskowany i zlicytowany po tymczasowym zatrzymaniu. W szczególnych przypadkach – zwłaszcza przy przekroczeniu prędkości o  ponad 80 km/h  na obszarze miejskim lub  90 km/h  poza miastem – istnieje ryzyko, że pojazd ulegnie konfiskacie i licytacji za pierwsze wykroczenie.

Wybierając się do Austrii uważaj na prędkość!

 

O konfiskacie pojazdu pisaliśmy również w tym wpisie – konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu – zobacz 

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

 

Kiedy konfiskata pojazdu będzie niemożliwa?

Kierowca nie będzie musiał oddać samochodu w przypadku prowadzenia po alkoholu samochodu służbowego podczas wykonywania czynności zawodowych.  Pojazd nie zostanie również skonfiskowany w przypadku osób leasingujących auta lub poruszających się pożyczonym pojazdem.

W takim przypadku sprawca będzie musiał zapłacić kwotę stanowiącą równowartość pojazdu odpowiadającej wartości pojazdu określonej w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo lub średniej wartości rynkowej pojazdu. Sąd nie może w takiej sytuacji orzec mniej niż 5000 zł tytułem nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w przypadku konfiskaty skontaktuj się ze specjalistami!

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Ciekawostka: 

Konfiskatę auta nienależącego do sprawcy dopuszcza np. Estonia, w przypadku, w którym osoba, wobec której toczy się postępowanie przed sądem, sprzeda samochód osobie trzeciej, a ta będzie miała pełną świadomość, że poprzedni właściciel pojazdu chciał uciec w ten sposób od ciążącej nad nim kary.

Jednoosobowa działalność gospodarcza­­­­

Czy jest możliwa konfiskata samochodu osoby prowadzącej jednoosobową działalność, kiedy to właściciel jest jednocześnie pracodawcą i pracownikiem? 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami   takiej osobie nie można zabrać auta. Zgodnie z nowymi przepisami   Przepadek pojazdu mechanicznego oraz przepadek równowartości pojazdu nie będzie orzekany, jeżeli sprawca prowadził auto, które do niego nie należało, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takiej sytuacji pijanemu kierowcy będzie groziła nawiązka w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wiele osób zastanawia się, a co w przypadku wspólności małżeńskiej, czy wtedy jest możliwa konfiskata samochodu?

Wspólność małżeńska konfiskata samochodu

Samochód nie zostanie skonfiskowany, jeżeli stanowi współwłasność małżeńską . Wówczas wobec pijanego kierowcy zostanie zarządzona kara w wysokości jego równowartości. 

Wpływ nowych przepisów na społeczeństwo 

Konfiskata samochodu może mieć różnorodny wpływ na społeczeństwo, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Oto kilka aspektów, które należy uwzględnić:

Pozytywne skutki:

·        Bezpieczeństwo na drogach wyeliminowanie piratów drogowych.

·        Zwiększanie świadomości społeczeństwa: Ryzyko utraty pojazdu może działać jako środek odstraszający, powstrzymując osoby przed popełnianiem przestępstw lub poważnych naruszeń prawa, zwłaszcza w przypadku konfiskaty związanej z działaniami przestępczymi. 

Negatywne skutki:

·        Trudności finansowe dla właścicieli: Osoby, którym konfiskowano samochód, mogą napotkać trudności finansowe związane z utratą pojazdu, co może wpływać na ich codzienne życie, zatrudnienie czy zdolność do wywiązania się z codziennych obowiązków. 

·        Wpływ na mobilność: Konfiskata samochodu może znacząco ograniczyć mobilność jednostki, co jest szczególnie istotne w społeczeństwach, gdzie transport publiczny nie jest powszechnie dostępny lub nie jest wystarczająco rozwinięty.

 

https://pasternaklegal.pl/konfiskata-samochodu-nowe-przepisy-2024/

 

Konfiskata samochodu – konstytucja

Powołanie w życie nowych przepisów budzi sporo kontrowersji.

Wielu ekspertów uważa je za niezgodne z Konstytucją. Potwierdził to także Trybunał Konstytucyjny, który uważa, że sankcje za naruszenie prawa  zawsze powinny być poprzedzone ustaleniami indywidualnych okoliczności sprawy , nie stanowić konsekwencję stanu faktycznego.

Konfiskata samochodu, będąc skomplikowanym środkiem egzekucyjnym, wpływa na społeczeństwo w różnorodny sposób. Choć może działać jako efektywny odstraszacz dla potencjalnych przestępców i wzmocnić skuteczność wymiaru sprawiedliwości, to jednocześnie niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Osoby, którym konfiskowano pojazd, doświadczają trudności finansowych i utraty mobilności, co wpływa na ich codzienne życie. Istnieje również ryzyko nierównego traktowania w procesach konfiskaty, co może prowadzić do nierówności w wymiarze sprawiedliwości. Aby zminimalizować te negatywne skutki, istotne jest wprowadzenie sprawiedliwych procedur i równości w stosowaniu prawa, dbając o równowagę między skutecznością środków egzekucyjnych a poszanowaniem praw jednostki. Warto kontynuować monitorowanie i dostosowywanie przepisów, aby osiągnąć optymalne efekty społeczne w kontekście konfiskaty samochodów.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego ustawodawca wprowadził dodatkową sankcję związana z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, która wiąże się z konfiskatą pojazdu. Ta niewątpliwie dotkliwa sankcja poza zakazem prowadzenia pojazdów oraz karą jaka może zostać orzeczona za przedmiotowe przestępstwo stanowi dotkliwy środek sankcyjny. Konsekwencje zatem prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości względem poprzednich regulacji prawnych wydają się być znacznie dotkliwsze. Warto zauważyć, że istnieje możliwość odzyskania auta po jego konfiskacie niemniej jednak możliwość ta uzależniona jest od wielu czynników dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

 

Subskrybuj Newsletter bądź na bieżąco

Informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa. Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

12 kwietnia 2024

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Wstęp Od 1 stycznia 2024 r. w Polsce wprowadzono zakaz korzystania z niskiej klasy pieców grzewczych, zwanych potocznie ,,kopciuchami”. Zmiany zostaną wprowadzone w określonych okręgach w ram...

Czytaj dalej

Człowiek a zanieczyszczenie powietrza

Prawo karne

4 kwietnia 2024

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego? Czy jazda pod wpływem narkotyków stanowi wykroczenie czy przestępstwo? Jak narkotyki wpływają na ...

Czytaj dalej

Co grozi kierowcy za jazdę pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środka odurzającego?

Prawo gospodarcze

2 kwietnia 2024

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?

Donos do Urzędu skarbowego co to takiego?   Spis treści: 1. Co powinien zawierać donos do Urzędu Skarbowego? 2. Co sprawdza urząd kontroli skarbowej? 3. Czy Urząd Skarbowy mo...

Czytaj dalej

Donos do Urzędu Skarbowego co to takiego?
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

1