Frankowicze

KNF W SPRAWIE FRANKOWICZÓW

autor: Łukasz Pasternak

24.10.2022

Komisja Nadzoru Finansowego wydając opinię w sprawie frankowiczów wskazuje, że jest uprawniona do wydania opinii z uwagi na treść ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Na podstawie w/w aktu prawnego KNF ma prawo i obowiązek reprezentowania interesów wszystkich podmiotów rynku finansowego – zarówno instytucji (banków, zakładów ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych) oraz klientów (przedsiębiorców i konsumentów).

Sprawy dotyczące kredytów frankowych, a tym samym frankowicze są przedmiotem zainteresowania KNF od samego początku. KNF zabrała głos w sprawie kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Głos Komisji jest ważny i brany pod uwagę nie tylko przez klientów, ale także przez banki. Opinia KNF jest w pewnym sensie rozwinięciem myśli, idei, jaką sformułował Prezes Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w 2019 roku.

 

Na wstępie warto zauważyć, że zarówno Sądy Polskie jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazywał, że kredyty frankowe były niezgodne z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej. Ten fakt wielokrotnie został już potwierdzony przez TSUE, polskie sądy powszechne czy instytucje takie jak Rzecznik Finansowy. Jako ciekawostkę można wskazać, że zdaniem KNF kredyty we frankach – w przypadku upadku umów oraz uznania roszczeń banków za przedawnione – będą kosztować banki ok 234 mld zł.

Niezależnie jednak od powyższego KNF wskazuje na możliwość rozwiązania problemu kredytów frankowych w drodze ugody, która jak pokazuje praktyka często jest niekorzystna dla Konsumenta – Kredytobiorcy.

Potwierdza to między innymi fakt, że propozycję zawarcia ugody w sprawie kredytów walutowych odrzuciło wiele osób decydując się ostatecznie na złożenie pozwu o unieważnienie walutowego kredytu frankowego.

 

Propozycja KNF ugód – KNF proponuje ugody

 

KNF proponuje zawieranie ugód przez frankowiczów i banki w sprawach hipotecznych kredytów frankowych. Opinia ta jest niezwykle ważna, ale dla jej poparcia KNF przedstawiając swoje stanowisko – przypomnijmy – dla potrzeb Izby Cywilnej Sądu Najwyższego omawia kilka najważniejszych zagadnień i broni banki. Zdaniem KNF problem frankowiczów został wywołany gwałtowną zmianą kursu franka szwajcarskiego do złotego.

 

Czy warto zawierać proponowane przez KNF ugody?

 

Jak pokazują orzeczenia Sądów, często najkorzystniejszym wyjściem dla kredytobiorców jest stwierdzenie nieważności umowy powodującej upadek umowy. Upadek umowy kredytów CHF może w określonych przypadkach być znacznie bardziej korzystny aniżeli zaproponowana ugoda dotycząca hipotecznych kredytów w CHF.

Jednoznaczna odpowiedź na powyższe pytanie czy warto zawierać proponowane przez KNF ugody byłaby nie na miejscu – albowiem odpowiedź na tak postawione pytania wymaga każdorazowej szczegółowej analizy poczynionej w danej sprawie.

Zapraszamy do pozyskania informacji jak wygląda proces bezpłatnej weryfikacji umowy kredytu na naszej stronie.

 

 

PASTERNAK LEGAL – FRANKOWICZE

 

Wejdź na stronę Pasternak LEGAL dedykowaną sprawom frankowym i sprawdź jak wygląda postępowanie w sprawach frankowych.

 

Niewątpliwie wadą zawarcia ugody może okazać się fakt, iż zawarcie ugody, co do zasady przekreśla szanse na dochodzenie swoich roszczeń w przyszłości przed sądem. Po wtóre, nie wszyscy frankowicze mogą skorzystać z planu porozumień z bankami i mediacji. I po trzecie, przewalutowany kredyt będzie związany ze wskaźnikiem WIBOR, a obecnie stopy procentowe jako instrument walki z inflacją są podwyższane, co przy wysokiej stopie oprocentowania może skutkować zwiększeniem się raty kredytu w stosunku do obecnej.

Niezależnie od powyższego Komisja Nadzoru Finansowego trafnie zauważa, iż upadek, czyli unieważnienie umowy frankowej jest bardzo niekorzystne finansowo dla sektora bankowego.

Zobacz więcej na temat nieważności umowy kredytu.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi wpisami, w których poruszamy kwestie dotyczące kredytów frankowych:

 

 

Jeżeli zainteresowała Cię ta tematyka, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz zapisu do Newslettera.

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

 

Blog Kancelarii Pasternak LEGAL ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się pominięcia jak i omyłki, a w szczególności dlatego, że artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu zmieniających się przepisów prawa.

Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści, albowiem treści zawarte na blogu nie mogą stanowić w szczególności porady czy informacji prawnej wydawanej indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

 

Bezpłatna analiza sprawy – sprawdź

 

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

 

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Frankowicze

25 października 2022

PRAWNIK OD KREDYTÓW FRANKOWYCH

Kredyty „frankowe” to umowy kredytu denominowanego (kredyt denominowany - zobacz więcej) lub indeksowanego (kredyt indeksowany - zobacz więcej ) we frankach szwajcarskich (kredyt CHF). ...

Czytaj dalej

PRAWNIK OD KREDYTÓW FRANKOWYCH

Frankowicze

25 października 2022

WYROKI SĄDÓW W SPRAWIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Polskie sądy od kilku lat mierzą się z dużym napływem tzw. spraw frankowych (kredytu we frankach szwajcarskich). Dokonując przeglądu orzeczeń wydawanych przez sądy zauważyć można, że cora...

Czytaj dalej

WYROKI SĄDÓW W SPRAWIE UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Frankowicze

25 października 2022

ZAPISY NIEDOZWOLONE W UMOWACH FRANKOWYCH – CZYLI KLAUZULE ABUZYWNE

W umowach kredytowych mogą występować klauzule niedozwolone umowne, czyli klauzule abuzywne a inaczej zwane niedozwolone postanowienia umowne. W umowach kredytu hipotecznego związanego z...

Czytaj dalej

ZAPISY NIEDOZWOLONE W UMOWACH FRANKOWYCH – CZYLI KLAUZULE ABUZYWNE
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA
Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

KANCELARIA Lublin
Al. Kraśnicka 27
20-718 Lublin

Download file
1