Prawo karne

15 września 2020

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Prawo karne

14 września 2020

Czy osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do korzystania z telefonu ?

Po zastosowaniu wobec podejrzanego czy też oskarżonego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i osadzeniu w Areszcie Śledczym, jego rodzina nierzadko po raz pierwszy spotyka si...

Czytaj dalej

Czy osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do korzystania z telefonu ?

Prawo karne

15 września 2020

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

Na gruncie polskiego prawa karnego wyróżniono kategorię tzw. przestępstw prywatnoskargowych, czyli ściganych z oskarżenia prywatnego. Postępowanie prywatnoskargowe jest jednym ze szczególnych ...

Czytaj dalej

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

Prawo karne

14 września 2020

Odpowiedzialność Karna Członka Zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS – ustawa o rachunkowości

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości: „Kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym - podlega grz...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność Karna Członka Zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS – ustawa o rachunkowości

Prawo karne

15 września 2020

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności jest karą o charakterze nieizolacyjnym. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w ...

Czytaj dalej

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

Prawo karne

15 września 2020

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania jest instytucją prawa karnego, która powoduje uznanie skazania za przestępstwo za niebyłe po upływie określonego czasu. Instytucja ta ma na celu eliminację trwałego charakter...

Czytaj dalej

Zatarcie skazania

Prawo karne

15 września 2020

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym jest instytucją pozwalającą na polubowne rozstrzygnięcie sporu. Postępowanie mediacyjne, w przypadku dojścia stron postępowania do porozumienia, kończy się zaw...

Czytaj dalej

Mediacja w postępowaniu karnym

Prawo karne

30 maja 2020

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Prawo karne

14 września 2020

Zaliczka a przestępstwo przewłaszczenia – ORZECZNICTWO

W praktyce powstał ciekawy problem dotyczący instytucji zaliczki, a mianowicie czy kwota wpłacona w ramach zaliczki za wykonanie umowy cywilnoprawnej, która następnie nie została zwrócona ze wz...

Czytaj dalej

Zaliczka a przestępstwo przewłaszczenia – ORZECZNICTWO