Prawo karne

15 września 2020

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest to instytucja pozwalająca skrócić czas orzeczonej przez sąd sankcji. Należy podkreślić, że zasadą jest odbycie przez skazanego k...

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo karne

15 września 2020

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej

Zgodnie z art. 53 Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok osk...

Czytaj dalej

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej

Prawo karne

15 września 2020

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Kodeksie karnym wykonawczym Sąd ma prawo lub obowiązek udzielenia przerwy skazanemu w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. W jakich okolicznościa...

Czytaj dalej

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Prawo karne

15 września 2020

Odroczenie wykonania kary

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Kodeksie karnym wykonawczym Sąd ma prawo lub obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. W jakich okolicznościach Sąd może a kiedy ...

Czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary

Prawo karne

15 września 2020

Czym jest dozór policyjny i z jakimi obowiązkami wiąże się jego ustanowienie?

Dozór Policji na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi środek zapobiegawczy o nieizolacyjnym charakterze. Podstawowym celem środków zapobiegawczych, w tym dozoru Policji, jest zabezpieczen...

Czytaj dalej

Czym jest dozór policyjny i z jakimi obowiązkami wiąże się jego ustanowienie?

Prawo karne

15 września 2020

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy, który może zostać zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postę...

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie

Prawo karne

15 września 2020

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania?

Prawo karne

14 września 2020

Czy osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do korzystania z telefonu ?

Po zastosowaniu wobec podejrzanego czy też oskarżonego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i osadzeniu w Areszcie Śledczym, jego rodzina nierzadko po raz pierwszy spotyka si...

Czytaj dalej

Czy osoba tymczasowo aresztowana ma prawo do korzystania z telefonu ?

Prawo karne

15 września 2020

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

Na gruncie polskiego prawa karnego wyróżniono kategorię tzw. przestępstw prywatnoskargowych, czyli ściganych z oskarżenia prywatnego. Postępowanie prywatnoskargowe jest jednym ze szczególnych ...

Czytaj dalej

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

Prawo karne

14 września 2020

Odpowiedzialność Karna Członka Zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS – ustawa o rachunkowości

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości: „Kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym - podlega grz...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność Karna Członka Zarządu za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS – ustawa o rachunkowości