Prawo karne

14 września 2020

Ucieczka z kwarantanny – konsekwencje prawnokarne

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju jednym ze środków stosowanych w celu zwalczenia pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) jest kwarantanna. Zgodnie z obec...

Czytaj dalej

Ucieczka z kwarantanny – konsekwencje prawnokarne

Prawo karne

15 września 2020

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 65a k.k.w.)

Uchylanie się od odbywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec sprawy lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 Kodeksu karnego może prowadzić do zarządzenia wykonania wobec ...

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 65a k.k.w.)

Prawo karne

15 września 2020

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Uregulowana w art. 69 Kodeku karnego instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozwala na wstrzymanie wobec osoby skazanej realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okr...

Czytaj dalej

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Prawo karne

15 września 2020

Podstawy stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary

Uregulowana w art. 69 Kodeku karnego instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozwala na wstrzymanie wobec osoby skazanej realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okr...

Czytaj dalej

Podstawy stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary

Prawo karne

15 września 2020

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest to instytucja pozwalająca skrócić czas orzeczonej przez sąd sankcji. Należy podkreślić, że zasadą jest odbycie przez skazanego k...

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo karne

15 września 2020

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej

Zgodnie z art. 53 Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok osk...

Czytaj dalej

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej

Prawo karne

15 września 2020

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Kodeksie karnym wykonawczym Sąd ma prawo lub obowiązek udzielenia przerwy skazanemu w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. W jakich okolicznościa...

Czytaj dalej

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Prawo karne

15 września 2020

Odroczenie wykonania kary

W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Kodeksie karnym wykonawczym Sąd ma prawo lub obowiązek odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. W jakich okolicznościach Sąd może a kiedy ...

Czytaj dalej

Odroczenie wykonania kary

Prawo karne

15 września 2020

Czym jest dozór policyjny i z jakimi obowiązkami wiąże się jego ustanowienie?

Dozór Policji na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi środek zapobiegawczy o nieizolacyjnym charakterze. Podstawowym celem środków zapobiegawczych, w tym dozoru Policji, jest zabezpieczen...

Czytaj dalej

Czym jest dozór policyjny i z jakimi obowiązkami wiąże się jego ustanowienie?

Prawo karne

15 września 2020

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy, który może zostać zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postę...

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie