Prawo karne

4 października 2022
PASTERNAK LEGAL - WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY - PO CO?

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY – PO CO?

Co do zasady orzeczenie staje się wykonalne z chwilą gdy staje się prawomocne, a od takiego orzeczenia nie przysługują już zwykłe środki odwoławcze. Oznacza to tyle, że w przypadku gdy nie w...

Czytaj dalej

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA KARY – PO CO?

Prawo karne

4 października 2022
PASTERNAK LEGAL - ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDZIELENIA ZGODY NA DOZÓR ELEKTRONICZNY

DOZÓR ELEKTRONICZNY – ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDZIELENIA ZGODY NA DOZÓR ELEKTRONICZNY

W ostatnim wpisie pisaliśmy o tym: czym jest dozór elektroniczny - kliknij tu i zobacz - opisywaliśmy co to dozór elektroniczny, na czym polega dozór elektroniczny, jakie warunki trzeb...

Czytaj dalej

DOZÓR ELEKTRONICZNY – ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDZIELENIA ZGODY NA DOZÓR ELEKTRONICZNY

Prawo karne

4 października 2022
PASTERNAK LEGAL - PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

W ostatnim wpisie pisaliśmy o tym: czym jest dozór elektroniczny - kliknij tu i zobacz - opisywaliśmy co to dozór elektroniczny, na czym polega dozór elektroniczny, jakie warunki trzeba sp...

Czytaj dalej

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Prawo karne

4 października 2022
PASTERNAK LEGAL - PRAWO KARNE

DOZÓR ELEKTRONICZNY PO RAZ DRUGI

Dozór elektroniczny to możliwość odbycia kary (pozbawienia wolności) na wolności z istotnymi ograniczeniami z zastosowaniem systemów elektronicznych. Celem Systemu Dozoru Elektroniczneg...

Czytaj dalej

DOZÓR ELEKTRONICZNY PO RAZ DRUGI

Prawo karne

27 września 2022
PASTERNAK LEGAL - WNIOSEK O ZMIANĘ LUB UCHYLENIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA - KIEDY I PRZEZ KOGO MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONY?

WNIOSEK O ZMIANĘ LUB UCHYLENIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA – KIEDY I PRZEZ KOGO MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONY?

Tymczasowe aresztowanie stosuje się jako środek zapobiegawczy Stosowanie tymczasowego aresztowania na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy, któ...

Czytaj dalej

WNIOSEK O ZMIANĘ LUB UCHYLENIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA – KIEDY I PRZEZ KOGO MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONY?

Inne

13 września 2022
PASTERNAK LEGAL - PRAWO KARNE

CO TO JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?

Co to jest dozór elektroniczny?   Dozór elektroniczny to możliwość odbycia kary (pozbawienia wolności) na wolności z istotnymi ograniczeniami z zastosowaniem systemów elektronicznych....

Czytaj dalej

CO TO JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?

Prawo karne

22 lipca 2022
PASTERNAK LEGAL - TYMCZASOWE ARESZTOWANIE A PRAWO DO KORZYSTANIA Z TELEFONU

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE A PRAWO DO KORZYSTANIA Z TELEFONU.

Po zastosowaniu wobec podejrzanego czy też oskarżonego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i osadzeniu w Areszcie Śledczym, jego rodzina nierzadko po raz pierwszy spotyka si...

Czytaj dalej

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE A PRAWO DO KORZYSTANIA Z TELEFONU.

Prawo karne

20 lipca 2022
PASTERNAK LEGAL - PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ALARMU

PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ALARMU

Przestępstwo fałszywego alarmu reguluje art. 224 a Kodeksu Karnego.   1. Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu os...

Czytaj dalej

PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ALARMU

Prawo karne

5 lipca 2022
PASTERNAK LEGAL - PRAWO KARNE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PODROBIENIE PODPISU

O odpowiedzialności karnej za podrobienie podpisu mówi art. 270 Kodeksu Karnego.   § 1 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako aute...

Czytaj dalej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PODROBIENIE PODPISU

Inne

31 maja 2022
PASTERNAK LEGAL - BITCOIN JAKO ŚRODEK PŁATNICZY

BITCOIN JAKO ŚRODEK PŁATNICZY

Z przyjemnością informujemy, że adw. Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowej "Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k." Zapraszamy do zapoz...

Czytaj dalej

BITCOIN JAKO ŚRODEK PŁATNICZY
Download file
1