Prawo karne

16 września 2020

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania

Poręczenie majątkowe na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi środek zapobiegawczy o nieizolacyjnym charakterze. Podstawowym celem środków zapobiegawczych, w tym poręczenia majątkowego,...

Czytaj dalej

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania

Prawo karne

16 września 2020

Działanie na szkodę wierzycieli – odpowiedzialność

Zabezpieczenie wierzycieli przed skutkami bezprawnych działań dłużników, których celem jest uchylenie się od wykonania zobowiązania jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Wobec czego uwagę zwr...

Czytaj dalej

Działanie na szkodę wierzycieli – odpowiedzialność

Prawo karne

16 września 2020

Środki na rachunku bankowym – śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby bliskiej pojawia się praktyczna kwestia związana z koniecznością uregulowania zagadnień związanych ze śmiercią osoby bliskiej. Niekiedy pojawia się również koniec...

Czytaj dalej

Środki na rachunku bankowym – śmierć osoby bliskiej

Prawo karne

15 września 2020

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada Alkoholowa

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który orzeka się wobec sprawcy obok kary głównej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jedną z możliwość skrócenia zakaz...

Czytaj dalej

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada Alkoholowa

Prawo karne

15 września 2020

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW – uznanie zakazu za wykonany

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW- UZNANIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ZA WYKONANY. Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który orzeka się wobec sprawcy obok kary głównej za...

Czytaj dalej

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW – uznanie zakazu za wykonany

Prawo karne

15 września 2020

Zatarcie skazania – szerzej

Skazanie sprawcy za przestępstwo, poza oczywistymi konsekwencjami wiążącymi się z wymierzeniem sprawcy kary (np. kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny), niesie ze sobą rów...

Czytaj dalej

Zatarcie skazania – szerzej

Prawo karne

14 września 2020

Ucieczka z kwarantanny – konsekwencje prawnokarne

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju jednym ze środków stosowanych w celu zwalczenia pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) jest kwarantanna. Zgodnie z obec...

Czytaj dalej

Ucieczka z kwarantanny – konsekwencje prawnokarne

Prawo karne

15 września 2020

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 65a k.k.w.)

Uchylanie się od odbywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec sprawy lub obowiązków orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 Kodeksu karnego może prowadzić do zarządzenia wykonania wobec ...

Czytaj dalej

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności (art. 65a k.k.w.)

Prawo karne

15 września 2020

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Uregulowana w art. 69 Kodeku karnego instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozwala na wstrzymanie wobec osoby skazanej realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okr...

Czytaj dalej

Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Prawo karne

15 września 2020

Podstawy stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary

Uregulowana w art. 69 Kodeku karnego instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozwala na wstrzymanie wobec osoby skazanej realizacji orzeczonej represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okr...

Czytaj dalej

Podstawy stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary