Prawo karne

16 września 2020

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

Ustawodawca w art. 46 Kodeksu karnego wprowadził do polskiego porządku prawnego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, którego celem pozostaje szeroka ochrona interesu ofiary przest...

Czytaj dalej

Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym

Prawo karne

16 września 2020

Dobrowolne poddanie się karze na etapie postępowania sądowego – czy warto?

Przewidziana w art. 387 k.p.k. instytucja dobrowolnego poddania się karze daje możliwość poddania się karze już na początkowym etapie postępowania sądowego. Do chwili zakończenia pierwszego ...

Czytaj dalej

Dobrowolne poddanie się karze na etapie postępowania sądowego – czy warto?

Prawo karne

16 września 2020

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest list żelazny i wobec kogo może zostać wydany?

Uregulowana na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego instytucja listu żelaznego stanowi swoistą gwarancję dla podejrzanego czy też oskarżonego odpowiadania z tzw. wolnej stopy w zamian...

Czytaj dalej

Czym jest list żelazny i wobec kogo może zostać wydany?

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest europejski nakaz aresztowania i wobec kogo może zostać wydany?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) stanowi uproszczoną formę ekstradycji osoby podejrzanej lub skazanej, przebywającej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Przesłanki związane z ...

Czytaj dalej

Czym jest europejski nakaz aresztowania i wobec kogo może zostać wydany?

Prawo karne

16 września 2020

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności jest karą o charakterze nieizolacyjnym. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, ...

Czytaj dalej

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Prawo karne

16 września 2020

Skazanie bez rozprawy – art. 335 k.p.k.

Przewidziana w art. 335 k.p.k. instytucja skazania bez rozprawy daje możliwość poddania się karze już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świ...

Czytaj dalej

Skazanie bez rozprawy – art. 335 k.p.k.

Prawo karne

16 września 2020

INSTYTUCJA KARY ŁĄCZNEJ

Uregulowana w art. 85 i nast. kk. instytucja kary łącznej to szczególny rodzaj kary, który stanowi syntetyczną oraz całościową ocenę zachowań sprawcy. Orzeczenie kary łącznej pozostaje mo...

Czytaj dalej

INSTYTUCJA KARY ŁĄCZNEJ

Prawo karne

16 września 2020

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest to instytucja pozwalająca skrócić czas orzeczonej przez sąd sankcji. Należy podkreślić, że zasadą jest odbycie przez skazanego k...

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo karne

14 września 2020

BItcoin – jako przedmiot przestępstwa z art. 310 k.k. – publikacja naukowa adw. Łukasza Pasternak

Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniowym numerze Prokuratury i Prawo 4/2017 ukazał się artykuł autorstwa adw. Łukasza Pasternaka pt. Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przes...

Czytaj dalej

BItcoin – jako przedmiot przestępstwa z art. 310 k.k. – publikacja naukowa adw. Łukasza Pasternak