Prawo gospodarcze

11 czerwca 2020

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm. – dalej jako k.s.h.) przewiduje, iż dopuszczalne jest zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika ...

Czytaj dalej

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej

Inne

14 września 2020

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z Konstytucją, albowiem narusza zasadę równości. Na mocy prze...

Czytaj dalej

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Inne

14 września 2020

Projekt ustawy nowelizującej Ustawę o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

W dniu 14.04.2015 roku na Stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamieszczono informację o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i ko...

Czytaj dalej

Projekt ustawy nowelizującej Ustawę o Ochronie Konkurencji i Konsumentów