Inne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Odwołanie wykonanej darowizny

Odwołanie wykonanej darowizny

Praktyka stosowania prawa pokazuje, iż niekiedy zdarzają się sytuacje, w których darczyńca chce odwołać darowiznę już wykonaną. Przepisy kodeksu cywilnego dają darczyńcy taką możliwość...

Czytaj dalej

Odwołanie wykonanej darowizny

Inne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO CYWILNE

„Zadatek” a „Zaliczka” w zawartej umowie

Pojęcie zadatku oraz zaliczki to dwie różne instytucje występujące w polskim prawie, które często są ze sobą mylone. Dlatego też celowe jest ich krótkie scharakteryzowanie. Cechą wspóln...

Czytaj dalej

„Zadatek” a „Zaliczka” w zawartej umowie

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią, że strona może działać sama lub przez pełnomocnika. W postępowaniu administracyjnym strona obowiązana jest działać tylko wtedy, kie...

Czytaj dalej

kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

Inne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO CYWILNE

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?

W art. 29 § 2 kodeksu pracy wskazano, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu r...

Czytaj dalej

W jakiej formie powinna być zawarta umowa o pracę?

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Przedawnienie roszczeń o zachowek

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Instytucja zachowku została uregulowana w kodeksie cywilnym, a konkretniej w art. 991 i n. Wszelkie roszczenia związane z zachowkiem mają charakter majątkowy, tak więc w myśl art. 117 § 1 k.c. ...

Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Inne

15 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości - w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie z dniem 25.12.2014 roku ujednoliciła zasady odpowiedzialności sprzedających nieruchomości za wady fizycznej rzeczy sprzeda...

Czytaj dalej

Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości – w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

Inne

23 maja 2020
PASTERNAK LEGAL - Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Z dniem 240.3.2020 r. znowelizowano przepisy postępowania upadłościowego mając na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw upadłościowych oraz umożliwienia większej liczbie konsumentom ogłos...

Czytaj dalej

Nowelizacja upadłości konsumenckiej

Inne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z Konstytucją, albowiem narusza zasadę równości. Na mocy prze...

Czytaj dalej

Niekonstytucyjność Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Inne

14 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO CYWILNE

Podatek od wygranych dla osób fizycznych – podatek loteria

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytu...

Czytaj dalej

Podatek od wygranych dla osób fizycznych – podatek loteria
Download file
1