Inne

8 lipca 2021
PASTERNAK LEGAL - Zabieg leczniczy w świetle prawa

Zabieg leczniczy w świetle prawa

Podstawą dla podjęcia problematyki zgody pacjenta i tematów pokrewnych, które selektywnie będziemy analizować w następnych wpisach, jest samo określenie zakresu pojęcia zabiegu leczniczego. ...

Czytaj dalej

Zabieg leczniczy w świetle prawa

Inne

1 lipca 2021
PASTERNAK LEGAL - Zabiegi kosmetyczne

PRAWO A MEDYCYNA ESTETYCZNA

W ramach cyklu Medical & Beauty Law przedstawiamy kilka ciekawostek dotyczących popularnego  dziś działu medycyny - medycyny estetycznej, jej korzeni i prawnego usytuowania. CZY WIEDZIAŁA...

Czytaj dalej

PRAWO A MEDYCYNA ESTETYCZNA

Inne

29 czerwca 2021
PASTERNAK LEGAL - Odpowiedzialność cywilna dziecka

Odpowiedzialność cywilna dziecka

Tytułowe zagadnienie pragniemy rozpocząć od pytania podstawowego: Kiedy człowiek, a więc i dziecko nabywa zdolność prawną? Pytanie na swój sposób oczywiste, lecz należy to podkreślić. ...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność cywilna dziecka

Inne

22 czerwca 2021
PASTERNAK LEGAL - Dziecko jako świadek w procesie karnym

Dziecko jako świadek w procesie karnym

Przy omawianiu aspektów prawnych związanych z sytuacją dziecka w postępowaniu sądowym istotne są zagadnienia dotyczące dziecka jako świadka, ofiary jak i sprawcy przemocy. Tematem dzisiejsz...

Czytaj dalej

Dziecko jako świadek w procesie karnym

Inne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, u...

Czytaj dalej

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Inne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Plan spłaty

Plan spłaty

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa upadłościowego kolejnym etapem po przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości jest ustalenie planu spłaty wierzycieli, o i...

Czytaj dalej

Plan spłaty

Inne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest umową nienazwaną, która nie została uregulowana w kodeksie cywilnym, Umowa ta polega na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzec...

Czytaj dalej

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Inne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określo...

Czytaj dalej

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy?

Inne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - PRAWO CYWILNE

Alimenty na dziecko, które zawarło związek małżeński

W praktyce panuje ogólne przeświadczenie, że alimenty należą się dziecku, które się uczy i nie jest w stanie samo się utrzymać. Pytanie rodzić może jednak czy rodzice są zobowiązani d...

Czytaj dalej

Alimenty na dziecko, które zawarło związek małżeński

Inne

16 września 2020
PASTERNAK LEGAL - Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Od 1 czerwca tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Wypełnia ona prawo obywatela do dobrej administracji konkretnymi gwarancjami. Skorzystają na tym...

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego