Inne

16 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - ZASADY PRZYJĘCIA DO PRACY OBYWATELA UKRAINY

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRACY OBYWATELA UKRAINY

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, została wprowadzona specustawa określająca m.in. zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium nasz...

Czytaj dalej

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRACY OBYWATELA UKRAINY

Inne

10 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - POMOC OFIAROM DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

POMOC OFIAROM DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

5 marca 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz war...

Czytaj dalej

POMOC OFIAROM DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

Inne

9 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Kodeks Spółek Handlowych definiuje spółkę komandytową jako spółkę osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spó...

Czytaj dalej

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Inne

2 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - TERMINAL PŁATNICZY - CZY TRZEBA GO POSIADAĆ?

TERMINAL PŁATNICZY – CZY TRZEBA GO POSIADAĆ?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wprowadzony do ustawy Prawo przedsiębiorców, artykuł 19a – obowiązek umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej. Zgodnie z ust. 1 tego art...

Czytaj dalej

TERMINAL PŁATNICZY – CZY TRZEBA GO POSIADAĆ?

Inne

23 lutego 2022
PASTERNAK LEGAL - NOWY ŁAD - ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

NOWY ŁAD – ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Tak, jak wspominaliśmy w poprzednim artykule (link) – do ulg podatkowych, przeznaczonych dla przedsiębiorców, którzy inwestują w rozwój swoich firm, zaliczamy także tzw. ulgę na wsparcie inn...

Czytaj dalej

NOWY ŁAD – ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Inne

16 lutego 2022
PASTERNAK LEGAL - NOWY ŁAD - ULGA NA PROTOTYP

NOWY ŁAD – ULGA NA PROTOTYP

Wśród wielu nowych ulg podatkowych, obowiązujących od początku 2022 roku należy wskazać – oprócz tych najbardziej znanych jak np. ulga dla klasy średniej (link) – ulgi, z których będą ...

Czytaj dalej

NOWY ŁAD – ULGA NA PROTOTYP

Inne

9 lutego 2022
PASTERNAK LEGAL - ULGA B+R - KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ

ULGA B+R – KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Ulga B+R - czyli ulga na działalność badawczo-rozwojową - jak sama nazwa wskazuje jest to ulga, którą można zastosować przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Zgodnie z definic...

Czytaj dalej

ULGA B+R – KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Inne

2 lutego 2022
PASTERNAK LEGAL - NOWY ŁAD - SKŁADKA ZDROWOTNA

NOWY ŁAD – SKŁADKA ZDROWOTNA

Jak dobrze wiadomo, od 1 stycznia 2022r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy podatkowe, które zawiera tzw. Nowy Ład, określany również jako Polski Ład. Do zachodzących zmian należy sposób u...

Czytaj dalej

NOWY ŁAD – SKŁADKA ZDROWOTNA

Inne

26 stycznia 2022
PASTERNAK LEGAL - PRAWO PODATKOWE

PIT-2 W NOWYM ŁADZIE

Jak dobrze wiadomo, Nowy Ład wprowadził liczne zmiany podatkowe. Wśród najistotniejszych zmian trzeba wyróżnić, że od tego roku każdy podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych skorzys...

Czytaj dalej

PIT-2 W NOWYM ŁADZIE

Inne

19 stycznia 2022
PASTERNAK LEGAL - JAK ZMIENIĆ FORMĘ OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

JAK ZMIENIĆ FORMĘ OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Przedsiębiorcy wybierając jedną z czterech możliwych form opodatkowania swojej działalności gospodarczej, kierują się przede wszystkim tym, która z form będzie najkorzystniejsza. Mowa o: ...

Czytaj dalej

JAK ZMIENIĆ FORMĘ OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?