Cyberprzestęczość

31 maja 2022
PASTERNAK LEGAL - BITCOIN JAKO ŚRODEK PŁATNICZY

BITCOIN JAKO ŚRODEK PŁATNICZY

Z przyjemnością informujemy, że adw. Łukasz Pasternak jest autorem publikacji naukowej "Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k." Zapraszamy do zapoz...

Czytaj dalej

BITCOIN JAKO ŚRODEK PŁATNICZY

Inne

19 maja 2022
PASTERNAK LEGAL - WYPADEK W PRACY - OBOWIĄZKI PRACODAWCY

WYPADEK W PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Niekiedy mimo zachowania należytej ostrożności oraz spełnieniu wymogów BHP, pracownik może ulec wypadkowi przy wykonywaniu swojej pracy. Skutki wypadku przy pracy jak doskonale wiadomo, mogą by...

Czytaj dalej

WYPADEK W PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Inne

26 kwietnia 2022
PASTERNAK LEGAL - DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.?

CZYM JEST SPÓŁKA Z O.O. ? Jest to spółka kapitałowa. Spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Przeznaczona jest do prowadzenia działa...

Czytaj dalej

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.?

Inne

30 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

RODO A EMAIL – DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych or...

Czytaj dalej

RODO A EMAIL – DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Inne

23 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - UPADŁOŚĆ

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY CHRONI PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ?

Upadłość konsumencka to proces, prowadzący do oddłużenia osoby, która z danych przyczyn stała się niewypłacalna. Dotyczy ona oczywiście osób nieprowadzących działalności gospodarczej. P...

Czytaj dalej

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY CHRONI PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ?

Inne

16 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - ZASADY PRZYJĘCIA DO PRACY OBYWATELA UKRAINY

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRACY OBYWATELA UKRAINY

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, została wprowadzona specustawa określająca m.in. zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium nasz...

Czytaj dalej

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRACY OBYWATELA UKRAINY

Inne

10 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - POMOC OFIAROM DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

POMOC OFIAROM DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

5 marca 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz war...

Czytaj dalej

POMOC OFIAROM DZIAŁAŃ WOJENNYCH W UKRAINIE Z ZEROWĄ STAWKĄ VAT

Inne

9 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Kodeks Spółek Handlowych definiuje spółkę komandytową jako spółkę osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spó...

Czytaj dalej

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Inne

2 marca 2022
PASTERNAK LEGAL - TERMINAL PŁATNICZY - CZY TRZEBA GO POSIADAĆ?

TERMINAL PŁATNICZY – CZY TRZEBA GO POSIADAĆ?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wprowadzony do ustawy Prawo przedsiębiorców, artykuł 19a – obowiązek umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej. Zgodnie z ust. 1 tego art...

Czytaj dalej

TERMINAL PŁATNICZY – CZY TRZEBA GO POSIADAĆ?

Inne

23 lutego 2022
PASTERNAK LEGAL - NOWY ŁAD - ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

NOWY ŁAD – ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Tak, jak wspominaliśmy w poprzednim artykule (link) – do ulg podatkowych, przeznaczonych dla przedsiębiorców, którzy inwestują w rozwój swoich firm, zaliczamy także tzw. ulgę na wsparcie inn...

Czytaj dalej

NOWY ŁAD – ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW