Prawo karne

16 września 2020

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary jest to instytucja pozwalająca skrócić czas orzeczonej przez sąd sankcji. Należy podkreślić, że zasadą jest odbycie przez skazanego k...

Czytaj dalej

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Inne

16 września 2020

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – kiedy nie jest konieczna?

Przedsiębiorcy zagraniczny często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski w formie oddziału. Taki sposób prowadzenia działalności jest spotykany przez prze...

Czytaj dalej

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – kiedy nie jest konieczna?

Prawo karne

14 września 2020

BItcoin – jako przedmiot przestępstwa z art. 310 k.k. – publikacja naukowa adw. Łukasza Pasternak

Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniowym numerze Prokuratury i Prawo 4/2017 ukazał się artykuł autorstwa adw. Łukasza Pasternaka pt. Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przes...

Czytaj dalej

BItcoin – jako przedmiot przestępstwa z art. 310 k.k. – publikacja naukowa adw. Łukasza Pasternak

Prawo karne

16 września 2020

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania

Poręczenie majątkowe na gruncie Kodeksu postępowania karnego stanowi środek zapobiegawczy o nieizolacyjnym charakterze. Podstawowym celem środków zapobiegawczych, w tym poręczenia majątkowego,...

Czytaj dalej

Poręczenie majątkowe zamiast tymczasowego aresztowania

Prawo karne

16 września 2020

Działanie na szkodę wierzycieli – odpowiedzialność

Zabezpieczenie wierzycieli przed skutkami bezprawnych działań dłużników, których celem jest uchylenie się od wykonania zobowiązania jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Wobec czego uwagę zwr...

Czytaj dalej

Działanie na szkodę wierzycieli – odpowiedzialność

Prawo karne

16 września 2020

Środki na rachunku bankowym – śmierć osoby bliskiej

W przypadku śmierci osoby bliskiej pojawia się praktyczna kwestia związana z koniecznością uregulowania zagadnień związanych ze śmiercią osoby bliskiej. Niekiedy pojawia się również koniec...

Czytaj dalej

Środki na rachunku bankowym – śmierć osoby bliskiej

Inne

16 września 2020

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Powyższe prowadzi do wniosku,...

Czytaj dalej

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Inne

16 września 2020

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony charakteryzuje się tym, iż jest zawierana na z góry określony czas. Okres trwania umowy może być wyznaczony konkretną datą (umowa zawarta do dnia …) lub dł...

Czytaj dalej

Umowa o pracę na czas określony

Inne

16 września 2020

Umowa o prace na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest w tym celu pracodawca mógł stwierdzić, czy dana osoba sprawdzi się na danym stanowisku pracy. Ustawa nie przewiduje dolnego wymiaru czasowego takiej ...

Czytaj dalej

Umowa o prace na okres próbny

Prawo gospodarcze

16 września 2020

Obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęś...

Czytaj dalej

Obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji