Inne

16 września 2020

Umowa o prace na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest w tym celu pracodawca mógł stwierdzić, czy dana osoba sprawdzi się na danym stanowisku pracy. Ustawa nie przewiduje dolnego wymiaru czasowego takiej ...

Czytaj dalej

Umowa o prace na okres próbny

Prawo gospodarcze

16 września 2020

Obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji

Spółkę z ograniczoną w likwidacji reprezentują likwidatorzy. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że likwidatorami są dotychczasowi członkowie zarządu. Likwidatorzy wybierani są najczęś...

Czytaj dalej

Obowiązki likwidatorów w spółce z o.o. w likwidacji

Inne

15 września 2020

Alimenty na dorosłe dziecko

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają górnej granicy wieku dziecka, którego osiągnięcie zwalnia rodziców od obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. rodzice o...

Czytaj dalej

Alimenty na dorosłe dziecko

Prawo karne

15 września 2020

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada Alkoholowa

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który orzeka się wobec sprawcy obok kary głównej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jedną z możliwość skrócenia zakaz...

Czytaj dalej

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – Blokada Alkoholowa

Prawo gospodarcze

15 września 2020

Licencja a przeniesienie majątkowych praw autorskich – różnice kwestie wybrane

Przepisy regulują kwestie dotyczące rozporządzania i korzystania z utworu innej osoby. Zauważyć należy, że możliwe jest  rozporządzanie i korzystanie z utworu innej osoby przy wykorzystaniu ...

Czytaj dalej

Licencja a przeniesienie majątkowych praw autorskich – różnice kwestie wybrane

Inne

15 września 2020

Ile można odbyć zwyczajnych zgromadzeń wspólników w ciągu roku?

Przepisy KSH rozróżniają dwa typy zgromadzeń wspólników spółki z o.o., tj. nadzwyczajne i zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w termini...

Czytaj dalej

Ile można odbyć zwyczajnych zgromadzeń wspólników w ciągu roku?

Prawo gospodarcze

15 września 2020

Sprzedaż Udziałów w Spółce z o. o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią zbywalne prawo majątkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można zakazać obrotu udziałami w spółce z ograniczoną...

Czytaj dalej

Sprzedaż Udziałów w Spółce z o. o.

Prawo karne

15 września 2020

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW – uznanie zakazu za wykonany

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW- UZNANIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW ZA WYKONANY. Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym, który orzeka się wobec sprawcy obok kary głównej za...

Czytaj dalej

SKRÓCENIE ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW – uznanie zakazu za wykonany

Inne

15 września 2020

Zawieszenie działalności a dochodzenie wierzytelności

Istotnym zagadnieniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest możliwość dochodzenia swoich należności przez przedsiębiorcę, który zawiesił wykonywanie działalności, jak r...

Czytaj dalej

Zawieszenie działalności a dochodzenie wierzytelności

Prawo karne

15 września 2020

Zatarcie skazania – szerzej

Skazanie sprawcy za przestępstwo, poza oczywistymi konsekwencjami wiążącymi się z wymierzeniem sprawcy kary (np. kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny), niesie ze sobą rów...

Czytaj dalej

Zatarcie skazania – szerzej