Prawo karne

16 września 2020

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania

Nie zawsze ustalenie w toku sprawy karnej sprawstwa i winy oskarżonego musi powodować wydanie wobec niego przez Sąd wyroku skazującego. W szczególnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończe...

Czytaj dalej

W jakich przypadkach sprawca może liczyć na warunkowe umorzenie postępowania

Inne

16 września 2020

Regulamin wynagradzania

Na mocy art. 77 [2] kodeksu pracy ustawodawca nałożył na poszczególnych pracodawców obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobj...

Czytaj dalej

Regulamin wynagradzania

Inne

16 września 2020

Koniec obowiązku alimentacyjnego

Wiele osób zadaje sobie praktyczne pytanie co zrobić gdy obowiązek alimentacyjny wygaśnie,, bo np. dziecko podjęło pracę i może już samo się utrzymywać, lub małżonek rozwiedziony wziął ...

Czytaj dalej

Koniec obowiązku alimentacyjnego

Inne

16 września 2020

Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi – wymiar

Wymiar urlopu wypoczynkowego został uregulowany w kodeksie pracy. Przepisy kodeksu pracy wskazują, że liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi uwarunkowana jest wieloma czynn...

Czytaj dalej

Urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi – wymiar

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest list żelazny i wobec kogo może zostać wydany?

Uregulowana na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego instytucja listu żelaznego stanowi swoistą gwarancję dla podejrzanego czy też oskarżonego odpowiadania z tzw. wolnej stopy w zamian...

Czytaj dalej

Czym jest list żelazny i wobec kogo może zostać wydany?

Prawo karne

16 września 2020

Czym jest europejski nakaz aresztowania i wobec kogo może zostać wydany?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) stanowi uproszczoną formę ekstradycji osoby podejrzanej lub skazanej, przebywającej w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Przesłanki związane z ...

Czytaj dalej

Czym jest europejski nakaz aresztowania i wobec kogo może zostać wydany?

Inne

16 września 2020

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Zgodnie z zasadami wyrażonymi w Kodeksie pracy każdy pracownik ma prawo złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o prac...

Czytaj dalej

Jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

Prawo karne

16 września 2020

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności jest karą o charakterze nieizolacyjnym. Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, ...

Czytaj dalej

Skrócenie kary ograniczenia wolności

Prawo karne

16 września 2020

Skazanie bez rozprawy – art. 335 k.p.k.

Przewidziana w art. 335 k.p.k. instytucja skazania bez rozprawy daje możliwość poddania się karze już na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świ...

Czytaj dalej

Skazanie bez rozprawy – art. 335 k.p.k.

Prawo karne

16 września 2020

INSTYTUCJA KARY ŁĄCZNEJ

Uregulowana w art. 85 i nast. kk. instytucja kary łącznej to szczególny rodzaj kary, który stanowi syntetyczną oraz całościową ocenę zachowań sprawcy. Orzeczenie kary łącznej pozostaje mo...

Czytaj dalej

INSTYTUCJA KARY ŁĄCZNEJ