Inne

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

autor: Łukasz Pasternak

09.03.2022

Kodeks Spółek Handlowych definiuje spółkę komandytową jako spółkę osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. Wspólnik, który odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia (całym swoim majątkiem) to komplementariusz, z kolei drugi ze wspólników, którego odpowiedzialność jest ograniczona to komandytariusz.

Spółka komandytowa posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych – może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania itp.

Jak założyć spółkę komandytową?

Trzeba spełnić dwa warunki aby spółka komandytowa mogła powstać. Pierwszy to zawarcie umowy spółki przez min. dwóch wspólników (jeden musi być komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. Drugi z warunków, to rejestracja spółki w KRS – bowiem spółka powstaje z chwilą rejestracji w KRS.

Co powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

Umowa spółki komandytowej może być zawarta w formie aktu notarialnego lub też bez udziału notariusza w systemie S24 – należy wtedy uzupełnić wzorzec umowy.

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać przede wszystkim:

- firmę i siedzibę spółki

- przedmiot działalności spółki

- czas trwania spółki (o ile jest oznaczony)

- oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość

- sumę komandytową – czyli kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli

Należy pamiętać, że każdy ze wspólników ma obowiązek wniesienia wkładu i nie można zostać zwolnionym z tego obowiązku.

Jak powinno wyglądać oznaczenie spółki komandytowej?

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych firma (nazwa) spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub więcej komplementariuszy. Po nazwiskach musi pojawić się „spółka komandytowa” lub dopuszczalny przez kodeks skrót „ sp.k.”.

W przypadku gdy komplementariuszem jest sp. z o.o. lub spółka akcyjna, wtedy firma spółki komandytowej powinna zawierać pełną nazwę osoby prawnej wraz z oznaczeniem „spółka komandytowa”.

Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, na to aby przypadkowo nie umieścić w firmie spółki nazwiska komandytariusza. Umieszczenie w nazwie spółki komandytowej nazwiska komandytariusza wiąże się z ponoszeniem przez niego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Jakie są koszty rejestracji?

Od 1 lipca 2021 roku rejestracja spółki komandytowej możliwa jest tylko elektronicznie, za pośrednictwem Portalu Rejestru Sądowych lub portalu S24.

Jeżeli umowa spółki została zawarta u notariusza, opłata sądowa za wpis wynosi 500 zł, natomiast gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem S24 – wtedy opłata jest o połowę mniejsza, czyli wynosi 250 zł. Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100zł.

Należy również pamiętać, że jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, wtedy trzeba uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17zł.

Potrzebujesz pomocy przy założeniu spółki komandytowej? Skontaktuj się z nami!

ŹRÓDŁA:

  1. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00164
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).

Subskrybuj Newsletter i bądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach - za darmo - prosto na twoją skrzynkę.

Łukasz Pasternak - ADWOKAT

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się

Mogą Cię zainteresować:

Inne

11 sierpnia 2022

SPÓŁKA Z O.O. A ZUS.

CZY WSPÓLNICY SPÓŁKI MUSZĄ OPŁACAĆ SKŁADKI ZUS? Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz ubezpieczeniu rentowemu, podlegają wspólnicy spółek, których traktuje się jak pracowników...

Czytaj dalej

SPÓŁKA Z O.O. A ZUS.

Inne

4 sierpnia 2022

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ - CZY TO MOŻLIWE? Budowa domu jednorodzinnego, to spełnienie marzeń wielu rodzin, jednak wiąże się ona z pewnymi wymaganymi formalnościami. Zgodnie z Nowym Ł...

Czytaj dalej

CZY MOŻNA WYBUDOWAĆ DOM BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Inne

28 lipca 2022

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

OPÓŹNIONY LOT - CZY PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE? W obecnych realiach gospodarczych podróże lotnicze nabierają coraz większego znaczenia wobec czego warto zapoznać się do czego pasażer ma praw...

Czytaj dalej

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT
Wróć do bloga

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI

Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa