PASTERNAK LEGAL - ZMOWY PRZETARGOWE / PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

ZMOWY PRZETARGOWE / PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

Co robimy?

W ramach specjalizacji zorientowanej na regulacje prawa karnego gospodarczego Kancelaria PASTERNAK LEGAL zajmuje się obroną w sprawach tzw. zmów przetargowych czy przestępstw korupcyjnych.

Przestępstwa przetargowe

Problematyka zmów przetargowych, nie ogranicza się wyłącznie do regulacji prawnych związanych z kodeksem karnym dotyka również m.in. ustawa o ochronie konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

Sprawcy działań polegających na zakłócaniu przetargu publicznego obok odpowiedzialności prawnokarnej wyrażonej na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k. mogą również ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną (odpowiedzialność odszkodowawczą), czy też odpowiedzialność prawnoadministracyjną wyrażona m.in. na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Punktem wspólnym dla regulacji karnych, cywilnych oraz administracyjnych stanowiły będą tzw. zmowy przetargowe, które jak zostało uprzednio wskazane, mogą podlegać kryminalizacji na gruncie art. 305 § 1 i 2 k.k.

Zakłócenie przetargu publicznego

W obecnie obowiązującym stanie prawnym odpowiedzialność karna za zakłócanie przetargu publicznego została uregulowana w art. 305 § 1 i 2 kodeksu karnego. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Artykuł 305 § 3 k.k. wskazuje natomiast na tryb ścigania sprawcy w/w czynu, i tak jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Odpowiedzialność za zawarcie zmowy przetargowej może ponieść zarówno osoba występująca po stronie zamawiającego jak i wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Adwokat Łukasz Pasternak

Adwokat Łukasz Pasternak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego dotyczących przestępstw w przetargach publicznych czy też przestępstw korupcyjnych.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówienia Twojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Przestępstwa Korupcyjne

Pasternak LEGAL jako obrońca zajmuję się obroną w postępowaniach związanych w szczególności z następującymi przestępstwami:

  • korupcja bierna (art. 228 k.k.)
  • korupcja czynna (art. 229 k.k.)
  • płatna protekcja bierna (art. 230 k.k.)
  • płatna protekcja czynna (art. 230a k.k.)
  • niedopełnieni obowiązków lub przekroczenie uprawnień (art. 231 k.k.)
  • poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.)
  • korupcja menadżerska (art. 296a k.k.)
  • korupcja wyborcza (art. 250a k.k.)
  • korupcja farmaceutyczna (art. 128 prawa farmaceutycznego)
  • korupcja dotycząca refundacji leków (art. 54 ustawy o refundacji leków)
  • korupcja sportowa (art. 46 ustawy o sporcie)
  • korupcja wierzycieli (art. 302 § 2 i 3 k.k.)
  • udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego (art. 305 k.k.)

Doradzamy zarówno instytucjom jak i osobą, które mają zostać poddane odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Jak działamy?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – stawiając na specjalizację, bowiem ta pozwala w sposób najbardziej pełny zabezpieczać interesy naszych Klientów.

Skontaktuj się i zadaj nam dowolne pytanie.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, celem omówieniaTwojej sprawy. Odpowiadamy szybko – sprawdź !

PASTERNAK LEGAL - RODO A EMAIL - DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU RODO

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi publikacjami:

1.Korupcja w systemie zamówień publicznychJurystaNr 11Warszawa 2012 r.
2.Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w PolsceJurystaNr 2Warszawa 2013
3.Odpowiedzialność prawna za zmowy przetargowe w Polsce (cz. II)JurystaNr 3Warszawa 2013
4.o przestępstwie płatnej protekcji uwag kilkaJurystaNr 2Warszawa 2015,
5.Ingerencja prawa karnego w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w kontekście dyrektyw stosowania prawa karnegoJurystaNr 6Warszawa 2015
6.Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w PolscePaństwo i PrawoWarszawa 2016, zeszyt 9
7.Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznychOrzecznictwo Sądów ApelacyjnychNr 4Warszawa 2015, s.110-126
8.O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w PolsceJurystaNr 7-8Warszawa, s.43-52.
9.Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybranePrzegląd Ustawodawstwa GospodarczegoNr 8        Warszawa, 8/2016

 

Oraz chyba 12/2015

10.Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoPrzegląd SądowyNr 7-8Warszawa, 2016
11.Kilka uwag o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoStudia Administracyjne        8/2016

 

 

Subskrybuj Newsletterbądź na bieżąco

Zapisz się, do naszego Newslettera. Raz w tygodniu informacje prawne lub informacje o najnowszych publikacjach – za darmo – prosto na twoją skrzynkę.

Adrianna Pasternak newsletter

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

KANCELARIA WARSZAWA

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

KANCELARIA MARKI

Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

mapa

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje