Do wybranych usług oferowanych przez Kancelarię należą:

  1. wsparcie prawne w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwoleń,
  2. reprezentacja przed sądami i organami administracji,
  3. wsparcie w sprawach związanych z prawem ochrony konkurencji i konsumentów,
  4. wsparcie w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  5. wsparcie w procesach budowlanych,
  6. doradztwo w kwestiach regulacyjnych,
  7. wsparcie w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Prawo administracyjne

Celem jaki stawiamy sobie w toku postępowania przed Sądem lub organami administracji jest realizacja interesów naszego Klienta.

W ramach gałęzi prawa administracyjnego, Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka, doradza Klientom m.in. w sprawach budowlanych, nieruchomościowych, podatkowych oraz innych sprawach administracyjnych związanych m.in. z uzyskaniem licencji, pozwoleń czy koncesji.

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach przed organami.

Skontaktuj się z nami
i dowiedz się jak możemy
Tobie pomóc

Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka
ul. Malborska 1/11,
03-286 Warszawa, piętro II

mapa

Mogą Cię zainteresować:

Inne

15 września 2020

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępo...

Czytaj dalej

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Inne

15 września 2020

Umorzenie zaległości podatkowej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa przewiduje ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Z regulacji zawartych w ustawie wynika, że Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrze...

Czytaj dalej

Umorzenie zaległości podatkowej

Inne

15 września 2020

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych

W art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych uregulowano termin na wniesienie przez wykonawcę odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgodnie z treścią tego przepisu odwołanie wnosi sie: ...

Czytaj dalej

Termin do wniesienia odwołania – Prawo zamówień publicznych
Przejdź do bloga

Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Sprawdź inne specjalizacje:

Wszystkie specjalizacje